Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT170688

ทัวร์มาเลเซีย MS5 PENANG 4 วัน 3 คืน โดยแอร์เอเชีย[FD]


ปุตราจาย่า – กัวลาลัมเปอร์ – พระราชวังอีสตาน่าไนการ่า – ถ่ายรูปตึกแฝด – เก็นติ้งไฮแลนด์ – คาเมรอนไฮแลนด์ – น้ำตกอีสกันดา – ไร่ชาบารัต – ฟาร์มสตอเบอร์รี่ – ฟาร์มผึ้ง – ปีนัง – ซิตี้ทัวร์ – ป้อมปืนควอโนริส – PENANG STREET ART – วัดไทย – วัดพม่า – วัดเขาเต่า 

Highlight

 • กัวลาลัมเปอร์
 • พระราชวังอีสตาน่าไนการ่า
 • ถ่ายรูปตึกแฝด
 • เก็นติ้งไฮแลนด์
 • คาเมรอนไฮแลนด์
 • ปีนัง

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

ธันวาคม 2560
฿13,900 โปรดสอบถาม
ธันวาคม 2560
฿14,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

กรุงเทพฯ – ปุตราจาย่า – กัวลาลัมเปอร์ – พระราชวังอีสตาน่าไนการ่า – ถ่ายรูปตึกแฝด – เก็นติ้งไฮแลนด์

สถานที่04.30 น.พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย หมายเลข 2

เดินทาง07.10 น.ออกเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD311 / AK1955

สถานที่10.15 น.เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำสัมภาระขึ้นรถปรับอากาศ
นำท่านเที่ยวชม เมืองแห่งอนาคต ปุตราจาย่า เมืองที่วางผังเมืองและเนรมิตอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้อย่างสวยสดงดงาม ที่สำคัญยังเมืองที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดเป็นอันดับ 1 อีกด้วย นำท่านชมและถ่ายรูปทำเนียบรัฐบาล และมัสยิดประจำเมือง ที่สร้างจากหินอ่อนสีชมพูอันงดงามยิ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน มื้อที่ 1 

นำท่านเที่ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความงดงามและยิ่งใหญ่พระราชวังของประมุขแห่งประเทศ อีสตาน่า ไนการ่า  นำท่านถ่ายรูปย่าน DATARAN MERDEKA สถานที่เฉลิมฉลองเอกราช ชมความงดงามของอาคารต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบ อาทิเช่น อาคาร SULTAN ABDUL SMAD ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง นับเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย และเสาธงที่สูงที่สุดในโลนำท่านผ่านชม หอคอยโทรคมนาคม K.L. TOWER จากนั้นนำท่านถ่ายรูปและชมวิว ตึกแฝดปิโตรนัส ณ จุดที่มองเห็นตึกได้สวยงามที่สุด จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ สู่เก็นติ้งไฮแลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า AWANA SKY WAY นำท่านนั่ง    กระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง (กระเช้า 1 กระเช้านั่งได้ไม่เกิน 10 ท่าน ควรเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็ก    สำหรับพักค้างคืนบนเก็นติ้ง 1 คืน) 
ที่พัก    FIRST WORLD HOTEL GENTING ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า (กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่กัวลาลัมเปอร์แทน) เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับ CITY OF ENTERTAINMENT สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่     FIRST WORLD PLAZA และช้อปปิ้งมอลล์ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุด SKY AVENUE แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์    เนมชื่อดังหลายๆ ร้านจากทั่วทุกมุมโลก เด็กๆ สามารถเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ ในบริเวณสวนสนุกใน    ร่ม (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือจะเข้าคาสิโนเสี่ยงโชค (เปิด 24 ชั่วโมง) ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ     สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ็ค  *** คาสิโนสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 21 ปีขึ้นไปเท่านั้น     สุภาพบุรุษ ต้องสวมเสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ***  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) *** (ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ท่านจะมีแค่ 2 เตียงต่อห้อง หากไม่สะดวกพัก     3 ท่าน สามารถซื้อห้องพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้งได้ ค่าพักเดี่ยวบนเก็นติ้ง ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท)

ที่พัก
FIRST WORLD HOTEL GENTING ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

2

เก็นติ้งไฮแลนด์ – คาเมรอนไฮแลนด์ – น้ำตกอีสกันดา – ไร่ชาบารัต

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม มื้อ 2

นำท่านลงจากเก็นติ้งไฮแลนด์โดยกระเช้า เพื่อเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ สถานที่พักตากอากาศบนขาสูงของนักธุรกิจชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดีต ปัจจุบันทำเป็นสถานที่พักตากอากาศบนยอดเขาสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ชื่นชมธรรมชาติของป่าเขาลำเนาไพร ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ ของประเทศมาเลเซีย

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน มื้อที่ 3
 
ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขาคาเมรอน เขานำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูป น้ำตกอีสกันดา น้ำตกอีกแห่งบนเทือกเขา    คาเมรอนที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เที่ยวชม ไร่ชาบารัต ไร่ชาศรีลังกาขนาดใหญ่ ซึ่งมองดูคล้ายผืนสักหลาด    ขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นชาที่นำมาจากศรีลังกามาปลูกเมื่อสมัยที่อังกฤษเข้าปกครองมาเลเซีย ทั้งยังนับเป็นชาสาย    พันธุ์ดีที่สุดอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูป เลือกชิมชาชัก (TEH TARIK) เครื่องดื่มยอดฮิตยามเช้าของคน    มาเลเซีย หรือเลือกซื้อชาเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน

อาหารเย็นบริการอาหารเย็น มื้อที่ 4 แบบสุกี้หม้อไฟ ชาบู ชาบู
 

ที่พัก
HERITAGE HOTEL CAMERON HIGHLAND ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

3

คาเมรอนไฮแลนด์ – ฟาร์มสตอเบอร์รี่ – ฟาร์มผึ้ง – ปีนัง – ซิตี้ทัวร์ – ป้อมปืนควอโนริส

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม มื้อที่ 5
 
นำท่านเดินทางลงจากคาเมรอน สัมผัสบรรยากาศอันแสนสดชื่นเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า ระหว่างทางลงจากคาเมรอนชมไร่พืชผักอันเขียวขจี นำท่านเที่ยวชม ฟาร์มสตอเบอร์รี่ ผลไม้เมืองหนาวขึ้นชื่อที่นิยมปลูกกันมากชมคาเมรอน อิสระให้ท่านถ่ายรูปและเลือกชมเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากสตอเบอร์รี่ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเที่ยวชมฟาร์มผึ้ง ซึ่งชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก ชมบรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟาร์ม  พร้อมเลือกซื้อน้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ จากผึ้งซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายติดไม้ติดมือกลับบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เกาะปีนัง

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน มื้อที่ 6
    
นำท่าน ข้ามสะพานปีนัง 2 ซึ่งเป็นสะพานที่สร้างข้ามทะเลเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ และเกาะปีนัง มีความยาวทั้งสิ้น 24 กิโลเมตร ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 16.9 กิโลเมตร นับเป็นสะพานเชื่อมเกาะที่ยาวที่สุดในประเทศมาเลเซีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้นนำท่านชม ป้อมปืนควอโนริส ที่ อังกฤษสร้างขึ้นไว้ต่อสู้กับสยามประเทศในสมัยก่อนที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลปีนัง ผ่านชมอาคาร City Hall ที่ ออกแบบสร้างอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษ  หอนาฬิกาที่โดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ตั้งตระหง่านอยู่ใกล้ชายทะเล

อาหารเย็นบริการอาหารเย็น มื้อที่ 7
 

ที่พัก
NEO+ HOTEL PENANG / ROYAL HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

4

ปีนัง – PENANG STREET ART – วัดไทย – วัดพม่า – วัดเขาเต่า – กรุงเทพฯ

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม มื้อที่ 8
 
นำท่านสู่ย่าน เก่าแก่ของปีนัง เที่ยวชม PENANG STREET ART ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมอาคาร ชิโนโปรตุกีสอันเก่าแก่ สนุกสนานกับการถ่ายภาพที่ศิลปินชื่อดัง นายเออร์เนสต์ ซาคาเรวิก  (Ernest     Zacharevic) ศิลปินชาวลิทัวเนียที่จบการศึกษาทางด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเซ็กที่ลอนดอน ได้คิด    วาดภาพอันสะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของชาวปีนังไว้ตามอาคารอันเก่าแก่ต่างๆ เพื่อให้อาคาร    เหล่านี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง จากนั้นเที่ยวชม วัดไชยมังคราราม  วัดไทยที่เก่าแก่ในเมืองปีนัง สร้างเมื่อ     พ.ศ. 2388 เป็นวัดไทยที่มีพระพุทธไสยาสน์ ยาวอันดับ 3 ของโลก และมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดอยู่ด้านในโบสถ์     ชม วัดพม่าดามิการาม   ซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบพม่า ด้านในมีพระพุทธรูปหินอ่อน และเจดีย์แบบ    พม่าที่งดงาม

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน มื้อที่ 9
 
นำท่านเที่ยวชม วัดเขาเต่า   ซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา  ชม เจดีย์หมื่นพระ ที่ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาส เมื่อหลายร้อยปีก่อนและพระองค์ได้ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้กับวัด  เดิมทีนั้น    วัดได้สร้างองค์เจดีย์แบบจีนทั้งองค์ มีเจ็ดชั้น ทางวัดได้ซาบซึ้งถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้แก้ไขให้    ชั้นที่สามถึงชั้นที่ห้า เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย มาตราบเท่าทุกวันนี้  บนวัดเขาเต่า เราสามารถชมทิวทัศน์  ของเมือง ปีนังเมืองท่าใหญ่ในสมัยประเทศอังกฤษมาปกครอง นำท่านเลือกซื้อสินค้า OTOP ชื่อดังจาก  มาเลเซีย ณ ร้านสินค้า OTOP อาทิเช่น เครื่องตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋ / ขนมเปี๊ยะ และยาทาประคบแก้ปวดเมื่อย   ปวดตามข้อ  นำท่านเลือกซื้อช็อคโกแลตแท้ๆ จากโรงงานช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE ซึ่ง ช็อคโกแลตนั้นนับเป็นสินค้าของฝากชื่อดังอีกอย่างของมาเลเซียที่นักท่องเที่ยวต่างหาซื้อเพื่อลิ้มลองและนำ   กลับไปฝากคนที่ท่านรัก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

เดินทาง18.55 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดนสายการบินแอร์เซีย เที่ยวบินที่ FD402

สถานที่19.45 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
21 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560 ฿13,900 จอง
22 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560 ฿13,900 จอง
29 ธ.ค. 2560 - 1 ม.ค. 2561 ฿14,900 จอง
30 ธ.ค. 2560 - 2 ม.ค. 2561 ฿14,900 จอง
31 ธ.ค. 2560 - 3 ม.ค. 2561 ฿14,900 จอง

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์) 4,000 บาท ***
** ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์และทีมงานมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน **
หมายเหตุ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
 • อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นจากสายการบิน ทั้งนี้เมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์  แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน หรือ ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าจองค่าทัวร์  ในทุกกรณี
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบินโลว์คอส พร้อมภาษี กรุงเทพฯ – กัวลาฯ , ปีนัง – กรุงเทพฯ 
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือตามเงื่อนไขสายการบิน
 • ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศมาเลเซีย
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (อาหารที่จัดเลี้ยงในแต่ละมื้อเป็นอาหารท้องถิ่น หากท่านชอบทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ  หรือมีเด็กควรนำอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณี) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน การเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                เบี้ยประกันเริ่มต้น 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วัน)
                เบี้ยประกันเริ่มต้น 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วัน)
                เบี้ยประกันเริ่มต้น 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วัน)
                เบี้ยประกันเริ่มต้น 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วัน)
 • ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยง / ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์
 • ค่าระวางน้ำหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และทีมงานคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 400 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนำไปหักค่าใช้จ่าย
การจองและชำระเงิน        
 1. ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 8,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
(กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ)
หากท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ – นามสกุล ผู้จอง พร้อมทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมที่จอง / วันเดินทาง / จำนวนสมาชิก และสำเนาหนังสือเดินทางของท่านและสมาชิกในกลุ่ม มายังเบอร์แฟกซ์ / E-Mail / LINE
สำหรับคนไทยต่างด้าวสามารถเดินทางได้ โดยทำการแจ้งเข้าแจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมือง และขอวีซ่า รายละเอียดกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับพนักงานที่ท่านจองทัวร์ด้วย
 1. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ ต้องทำในวันเวลาทำการของบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 
ระเบียบการและข้อตกลงการสำรองที่นั่ง
1.
ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 15 – 29 วัน สงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนมัดจำ
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน         ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.
 
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3.   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า
4.   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เป็นต้น
5.   เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6.   กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ           
7.   ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ
หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

!!! หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ
อย่างน้อย 6 เดือน!!!