Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT170685

ทัวร์มาเลเซีย MS7 เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยแอร์เอเชีย[FD]


 กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา – อาณาจักร DUTCH SQUARE – ST PAUL HILL – มัสยิดเซรัต – ถนนคนเดิน YONGGER STREET– มะละกา – ปุตราจาย่า – เก็นติ้งไฮแลนด์ – เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ – พระราชวังอีสตาน่า – ถ่ายรูปตึกแฝด – ย่าน DATARAN MERDEKA – ช้อปปิ้ง 

Highlight

 • กัวลาลัมเปอร์
 • มะละกา
 • ปุตราจาย่า
 • ถ่ายรูปตึกแฝด
 • พระราชวังอีสตาน่า

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿9,999 โปรดสอบถาม
ธันวาคม 2560
฿10,999 โปรดสอบถาม
ธันวาคม 2560
฿11,999 โปรดสอบถาม
ธันวาคม 2560
฿12,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา – อาณาจักร DUTCH SQUARE – ST PAUL HILL – มัสยิดเซรัต – ถนนคนเดิน YONGGER STREET

สถานที่04.00 น.พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเซีย หมายเลข 2 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

เดินทาง07.10 น.ออกเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD311

สถานที่10.15 น.เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำสัมภาระขึ้นรถปรับอากาศ
 
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน มื้อที่ 1

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมรดกโลก มะละกา เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ชมความงดงามที่ผสมสานศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ไว้ได้อย่างลงตัว ณ ย่านอาณาจักรแดง (DUTCH SQUARE) จากนั้นนำท่านเดินขึ้นเขา ST. PAUL HILL ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองและช่องแคบมะละกา พร้อมชมโบสถ์เซนต์ปอลล์อันเก่าแก่ และสักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ อันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นลงจากยอดเขาชมป้อมปืน A FAMOSA ป้อมปืนที่โปรตุเกสสร้างขึ้นป้องกันเมืองเมื่อตอนเข้ายึดครองมะละกา นำท่านชม มัสยิดเซรัต มัสยิดที่จัดได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียตั้งอยู่บริเวณริมทะเลเมืองมะละกา 

อาหารเย็นบริการอาหารเย็น มื้อที่ 2
    
จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินชื่อดังของเมืองมะละกา YONGGER STREET ย่านเก่าแก่แห่งเมืองมรดกโลก ระหว่างสองข้างทางชาวเมืองมะละกา จะนำสินค้าที่ขึ้นชื่อต่างๆ ของมะละกามาจำหน่ายกันอย่างคึกคัก อิสระให้ท่านเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลือกชมเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น ของฝากของที่ระลึก หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยต่างๆ มากมาย (เฉพาะรอบที่เข้ามะละกาตรงกับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)
 

ที่พัก
ECO TREE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

2

มะละกา – ปุตราจาย่า – เก็นติ้งไฮแลนด์

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่ 3

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ปุตราจาย่า เที่ยวชม เมืองแห่งอนาคต เมืองที่วางผังเมืองและเนรมิตอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้อย่างสวยสดงดงาม ที่สำคัญยังเมืองที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดเป็นอันดับ 1 อีกด้วย นำท่านชมและถ่ายรูปทำเนียบรัฐบาล และมัสยิดประจำเมือง ที่สร้างจากหินอ่อนสีชมพูอันงดงามยิ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน มื้อที่ 4

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า AWANA SKY WAY นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง (กระเช้า 1 กระเช้านั่งได้ไม่เกิน 10 ท่าน ควรเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กสำหรับพักค้างคืนบนเก็นติ้ง 1 คืน)  ที่พัก FIRST WORLD HOTEL GENTING ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
(กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่กัวลาลัมเปอร์แทน)
   
เชิญท่าน อิสระตามอัธยาศัยกับ CITY OF ENTERTAINMENT สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ FIRST WORLD PLAZA และช้อปปิ้งมอลล์ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุด SKY AVENUE แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลายๆ ร้านจากทั่วทุกมุมโลก เด็กๆ สามารถเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ ในบริเวณสวนสนุกในร่ม (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือจะเข้าคาสิโนเสี่ยงโชค (เปิด 24 ชั่วโมง) ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ็ค  *** คาสิโนสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 21 ปีขึ้นไปเท่านั้น สุภาพบุรุษ ต้องสวมเสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ***  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) ***
(ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ท่านจะมีแค่ 2 เตียงต่อห้อง หากไม่สะดวกพัก 3 ท่าน สามารถซื้อห้องพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้งได้ ค่าพักเดี่ยวบนเก็นติ้ง ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท)

ที่พัก
FIRST WORLD HOTEL GENTING ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

3

เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ – พระราชวังอีสตาน่า – ถ่ายรูปตึกแฝด – ย่าน DATARAN MERDEKA – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม มื้อที่ 5

นำท่านลงจากเก็นติ้งไฮแลนด์โดยกระเช้า จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดถ้ำบาตู BATU CAVE วัดฮินดูขนาดใหญ่ มีรูปองค์พระขันธกุมารขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณหน้าบันไดทางขึ้นสู่ปากถ้ำ  ระหว่างทางนำท่านเลือกซื้อสินค้า OTOP ชื่อดังจากมาเลเซีย ณ ร้านสินค้า OTOP อาทิเช่น เครื่องตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋ / ขนมเปี๊ยะ / ปูแผ่น / ไก่แผ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาทาประคบแก้ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ ที่ใครๆ มาซื้อแล้วเป็นต้องฝากซื้อซ้ำอีกหลายรอบ
    
นำท่านเที่ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความงดงามและยิ่งใหญ่พระราชวังของประมุขแห่งประเทศ อีสตาน่า ไนการ่า  นำท่านถ่ายรูปย่าน DATARAN MERDEKA สถานที่เฉลิมฉลองเอกราช ชมความงดงามของอาคารต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบ อาทิเช่น อาคาร SULTAN ABDUL SMAD ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง นับเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก นำท่านผ่านชม หอคอยโทรคมนาคม K.L. TOWER จากนั้นนำท่านถ่ายรูปและชมวิว ตึกแฝดปิโตรนัส ณ จุดที่มองเห็นตึกได้สวยงามที่สุด
    
นำท่านเลือกซื้อช็อคโกแลตแท้ๆ จากโรงงานช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE ซึ่งช็อคโกแลตนั้นนับเป็นสินค้า ของฝากชื่อดังอีกอย่างของมาเลเซียที่นักท่องเที่ยวต่างหาซื้อเพื่อลิ้มลองและนำกลับไปฝากคนที่ท่านรัก

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน มื้อที่ 6 
    
จากนั้นนำท่านสู่ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของกัวลาลัมเปอร์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

เดินทาง18.35 น.เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AK888

สถานที่19.50 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
15 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560 ฿10,999 จอง
22 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560 ฿11,999 จอง
23 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560 ฿11,999 จอง
30 ธ.ค. 2560 - 1 ม.ค. 2561 ฿12,999 จอง
31 ธ.ค. 2560 - 2 ม.ค. 2561 ฿12,999 จอง

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์) 4,000 บาท ***
** ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์และทีมงานมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน **
หมายเหตุ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
 • อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นจากสายการบิน ทั้งนี้เมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์ แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน หรือ ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าจองค่าทัวรในทุกกรณี
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินโลว์คอสชั้นประหยัดพร้อมภาษี กรุงเทพฯ –กัวลาฯ– กรุงเทพฯ 
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือตามเงื่อนไขของสายการบิน
 • ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศมาเลเซีย
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารรวม 6  มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (อาหารที่จัดเลี้ยงในแต่ละมื้อเป็นอาหารท้องถิ่น หากท่านชอบทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ  หรือมีเด็กควรนำอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณี) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน การเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
                เบี้ยประเริ่มต้น 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วัน)
                เบี้ยประเริ่มต้น 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วัน)
                เบี้ยประเริ่มต้น 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วัน)
                เบี้ยประเริ่มต้น 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วัน)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยง / ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์
 • ค่าระวางน้ำหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
 • ค่าตั๋วเข้าชม OPTIONAL TOUR ต่างๆ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และทีมงานคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนำไปหักค่าใช้จ่าย
 
การจองและชำระเงิน        
 1. ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
(กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ)  
หากท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ – นามสกุล ผู้จอง พร้อมทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมที่จอง / วันเดินทาง / จำนวนสมาชิก และสำเนาหนังสือเดินทางของท่านและสมาชิกในกลุ่ม มายังเบอร์แฟกซ์ / E-Mail / LINE
สำหรับคนไทยต่างด้าวสามารถเดินทางได้ โดยทำการแจ้งเข้าแจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมือง และขอวีซ่า รายละเอียดกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับพนักงานที่ท่านจองทัวร์ด้วย
 1. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ ต้องทำในวันเวลาทำการของบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 
ระเบียบการและข้อตกลงการสำรองที่นั่ง
 1. กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านมัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
             - ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 15 – 29 วัน สงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนมัดจำ
             - ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน         ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 1. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า
4.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เป็นต้น
 5.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6.   กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ          
7.   ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ
 
หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

!!! หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ
อย่างน้อย 6 เดือน!!!