Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT203285

ทัวร์อยุธยา ไหว้พระรับพลังบวก มรดกแห่งสายน้ำ เหนือกาลเวลา 1 วัน โดยรถบัสปรับอากาศ[BUS]


ทัวร์อยุธยา ไหว้พระรับพลังบวก มรดกแห่งสายน้ำ  เหนือกาลเวลา เดินทาง กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 วัดไผ่ล้อม l วัดตูม l บ้านของพ่อ  l ตลาดโก้งโค้ง l ศูนย์บริการท่องเที่ยวอยุธยา l วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร lวัดศาลาปูนวรวิหาร

Highlight

 • ทัวร์อยุธยา
 • วัดไผ่ล้อม
 • วัดตูม
 • บ้านของพ่อ
 • ตลาดโก้งโค้ง
 • ศูนย์บริการท่องเที่ยวอยุธยา
 • วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
 • วัดศาลาปูนวรวิหาร

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿699 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม
฿699 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
โปรดสอบถาม
 • แอมป์
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • เตย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัศ
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • 084-772-0110
 • 02-374-1300 ต่อ 333
 • Line ID : edctravel1
 • แนน
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • มิก
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • ซาร่า
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ในประเทศ