Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT203284

ทัวร์จังหวัดน่าน กึ๊ดเติงหา...น่านนะเออ 4 วัน 2 คืน โดยรถบัสปรับอากาศ[BUS]


เยือนดินแดนแห่งขุนเขาแสนโรแมนติก สัมผัสวิถีชีวิตสโลว์ไลฟ์คนน่าน สักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์น่าน-แพร่ เช็คอินจุดชมวิว ค่าเฟ่สุดชิค สูดอากาศบริสุทธิ์ วิวทิวทัศน์สวยงามสะดุดตา เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น จัดผังที่นั่งแบบ New Normal

Highlight

 • ทัวร์ในประเทศ
 • ท่องเที่ยวไทย
 • เที่ยวน่าน
 • จังหวัดน่าน
 • เมืองน่าน
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง
 • สุดกองดี คาเฟ่
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 • อุโมงค์ลีลาวดี
 • วัดภูมินทร์
 • ศาลหลักเมือง
 • วัดมิ่งเมือง
 • ถนนคนเดินน่าน
 • บ่อเกลือ
 • ถนนลอยฟ้า1081
 • บ่อเกลือสินเธาว์
 • จุดชมวิวบ้านสะปัน
 • จุดชมวิวภูคา1715
 • ถนนลอยฟ้า1256
 • อำเภอปัว
 • ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
 • วัดภูเก็ต
 • แพร่
 • วัดพระธาตุช่อแฮ
 • บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿3,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
โปรดสอบถาม
 • แอมป์
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • เตย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัศ
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • 084-772-0110
 • 02-374-1300 ต่อ 333
 • Line ID : edctravel1
 • แนน
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • มิก
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • ซาร่า
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ในประเทศ