Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT193074

ทัวร์ญี่ปุ่น WISTERIA KYUSHU 5 วัน 3 คืน โดยการบินไทย[TG]


 ชม “อนุสรณ์สถาน” ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2 ที่เมืองนางาซากิ
 นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิว “ภูเขาอินาซะ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง 333 เมตร สัญลักษณ์เมืองนางาซากิ
 ชม “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรมและต้นกำเนิด OTOP
 ชม “บ่อน้ำแร่จิโคกุ” บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสีฟ้าสวยสดใส เหมือนน้ำทะเล
* สุดอลังการกับอุโมงค์ ดอกวิสทีเรีย ที่สวนคาวาชิฟูจิ 1ปีมีรอบเดียวเท่านั้น
 ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
 บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วั

Highlight

  • อนุสรณ์สถาน
  • ภูเขาอินาซะ
  • หมู่บ้านยูฟูอิน
  • บ่อน้ำแร่จิโคกุ
  • ดอกวิสทีเรีย

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿48,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
โปรดสอบถาม
  • แอมป์
  • สนใจทัวร์ติดต่อ