Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT192886

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน สงกรานต์ 2562 4 วัน 3 คืน โดยการบินไทย[TG]


ไต้หวัน สงกรานต์ 2562 
แช่น้ำแร่ส่วนตัวระดับ 5 ดาว

 

Highlight

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดเสวียนกง
 • วัดเหวินหวู่
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตลาดซีเหมินติง
 • อุทยานเหย่หลิว
 • หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
 • ตึกไทเป101

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿29,999 ฿29,999

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
โปรดสอบถาม
 • แอมป์
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • เตย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • บาส
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • อาย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • มิก
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • สน
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • ซาร่า
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ในประเทศ