Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT182827

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ 5 วัน 3 คืน โดยไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์[XJ]


โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ
บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก
เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ 
สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า 
ช้อปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ และชินไซบาชิ
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

Highlight

 • กรุงเทพ
 • สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
 • เมืองเกียวโต
 • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
 • วัดคินคะคุจิ
 • เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
 • ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • นาโกย่า
 • ทาคายาม่า
 • ซันมาชิซูจิ
 • เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า
 • ชิราคาวาโกะ
 • ศาลเจ้าเฮอัน
 • การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
 • เอ็กซ์โปซิตี้
 • เมืองโอซาก้า
 • ปราสาทโอซาก้า
 • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿26,888 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
โปรดสอบถาม
 • แอมป์
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • เตย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • บาส
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • อาย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • มิก
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • สน
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • ซาร่า
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ในประเทศ