Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT182827

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ 5 วัน 3 คืน โดยไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์[XJ]


โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ
บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก
เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ 
สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า 
ช้อปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ และชินไซบาชิ
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

Highlight

 • กรุงเทพ
 • สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
 • เมืองเกียวโต
 • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
 • วัดคินคะคุจิ
 • เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
 • ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • นาโกย่า
 • ทาคายาม่า
 • ซันมาชิซูจิ
 • เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า
 • ชิราคาวาโกะ
 • ศาลเจ้าเฮอัน
 • การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
 • เอ็กซ์โปซิตี้
 • เมืองโอซาก้า
 • ปราสาทโอซาก้า
 • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

มกราคม - มีนาคม 2562
฿26,888 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
20 ม.ค. 2562 - 24 ม.ค. 2562 ฿26,888 จอง
21 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 ฿26,888 จอง
22 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562 ฿26,888 จอง
23 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562 ฿26,888 จอง
24 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562 ฿26,888 จอง
25 ม.ค. 2562 - 29 ม.ค. 2562 ฿26,888 จอง
26 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562 ฿26,888 จอง
27 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 ฿26,888 จอง
28 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
29 ม.ค. 2562 - 2 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
30 ม.ค. 2562 - 3 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
31 ม.ค. 2562 - 4 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
1 ก.พ. 2562 - 5 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
2 ก.พ. 2562 - 6 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
3 ก.พ. 2562 - 7 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
4 ก.พ. 2562 - 8 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
5 ก.พ. 2562 - 9 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
6 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
7 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
8 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
9 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
10 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
12 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
14 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
15 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
16 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
17 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
18 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
19 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
20 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
21 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
22 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
23 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
24 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 ฿26,888 จอง
25 ก.พ. 2562 - 1 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
26 ก.พ. 2562 - 2 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
27 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
28 ก.พ. 2562 - 4 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
1 มี.ค 2562 - 5 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
2 มี.ค 2562 - 6 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
3 มี.ค 2562 - 7 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
4 มี.ค 2562 - 8 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
5 มี.ค 2562 - 9 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
6 มี.ค 2562 - 10 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
7 มี.ค 2562 - 11 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
8 มี.ค 2562 - 12 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
9 มี.ค 2562 - 13 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
10 มี.ค 2562 - 14 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
11 มี.ค 2562 - 15 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
12 มี.ค 2562 - 16 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
13 มี.ค 2562 - 17 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
14 มี.ค 2562 - 18 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
15 มี.ค 2562 - 19 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
16 มี.ค 2562 - 20 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
17 มี.ค 2562 - 21 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
18 มี.ค 2562 - 22 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
19 มี.ค 2562 - 23 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
20 มี.ค 2562 - 24 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
21 มี.ค 2562 - 25 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
22 มี.ค 2562 - 26 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
23 มี.ค 2562 - 27 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
24 มี.ค 2562 - 28 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
25 มี.ค 2562 - 29 มี.ค 2562 ฿26,888 จอง
 • แอมป์
 • สนใจทัวร์ติดต่อ