Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT182810

ทัวร์ฮ่องกง Unseen Hongkong ก่อนใคร ฮ่องกง - วัดซีซ้าน 3 วัน 2 คืน โดยคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์[CX]


ไหว้พระเสริมบารมี8วัดดังต้อนรับปีใหม่
 1. วัดเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหม่วัดซีซ้าน (Tsz Shan Monastery) Unseen ฮ่องกงก่อนใคร
 2. วัดโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง) นั่งกระเช้า360 องศา
 3. วัดเจ้าแม่กวนอิมองค์เก่าแก่ฮ่องฮัม ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม
 4. วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์และองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะโชคลาภเงินทอง
 5. วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน หมุนกังหันนำโชค ขอพระเรื่องธุรกิจการ การงาน โชคลาภ เงินทอง
 6. วัดหวังต้าเซียน ขอพระเรื่องสุขภาพและขอเนื้อคู่
 7. วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว ขอเรื่องการเดินทาง
 8. วัดนาจา ซัมซุ่ยโปว

Highlight

 • กรุงเทพ
 • ฮ่องกง
 • วัดโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง)
 • ช้อปปิ้งซิตี้เกท
 • ซิตี้ทัวร์(นั่งพีคแทรมสู่วิคตอเรียพีค
 • เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
 • เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮัม
 • โรงงานจิวเวอร์รี่
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว )
 • ช้อปปิ้ง
 • วัดซีซ้าน
 • วัดหวังต้าเซียน
 • วัดนาจา

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

มีนาคม 2562
฿18,888 ฿18,888
เมษายน 2562
฿21,888 ฿21,888

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
16 มี.ค 2562 - 18 มี.ค 2562 ฿18,888 จอง
23 มี.ค 2562 - 25 มี.ค 2562 ฿18,888 จอง
30 มี.ค 2562 - 1 เม.ย. 2562 ฿18,888 จอง
6 เม.ย. 2562 - 8 เม.ย. 2562 ฿21,888 จอง
 • แอมป์
 • สนใจทัวร์ติดต่อ