Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT182805

ทัวร์ยุโรป Tulip World Heritage Belgium-Netherland 7 วัน 4 คืน โดยกาตาร์ แอร์เวย์[QR]


เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส(QR)
ชมเมืองบรัสเซลลส์ จัตุรัสแกรนด์เพลส แวะเมืองเกนท์
ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์  เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส
ชมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านน่ารัก ล่องเรือชมทัศนียภาพงดงาม
ช้อปปิ้ง Batavia Stad Fashion Outlet
**เทศกาลชมดอกทิวลิป ณ สวน คอยเคนฮอฟ**
เทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่สุดในโลก*

 

Highlight

 • กรุงเทพฯ
 • โดฮา
 • อัมสเตอร์ดัมส์ (เนเธอร์แลนด์)
 • บรัสเซลลส์ (เบลเยี่ยม)
 • บรัสเซลลส์
 • อัลเมียร์ (เนเธอร์แลนด์)
 • เกนท์ (เบลเยี่ยม)
 • อัลเมียร์
 • กีร์ธูร์น
 • ซานส์สคันส์
 • อัลเมียร์ (เนเธอร์แลนด์)
 • ลิสส์
 • สวนคอยเคนฮอฟ
 • อัมสเตอร์ดัม
 • สนามบินสคิปโพล (เนเธอร์แลนด์)

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿47,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
โปรดสอบถาม
 • แอมป์
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • เตย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • บาส
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • อาย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • มิก
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • สน
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • ซาร่า
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ในประเทศ