Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT182150

ทัวร์อียิปต์ เจาะลึก 10 วัน 7 คืน โดยอียิปต์ แอร์[MS]


โปรแกรมทัวร์อย่างประณีตไม่แน่นจนเกินไป ซึ่งจะทำให้มีเวลาในการเที่ยวชมอย่างสบายๆ  
ได้รับการบรรยายชมอย่างละเอียดจากผู้มีความรู้จริง

อาหารทุกมื้อผ่านการเลือกสรรอย่างดี  

Highlight

 • ไคโร
 • ล่องเรือสำราญ
 • อัสวาน
 • คอม ออมโบ
 • เอ็ดฟู
 • ลักซอร์
 • เมมฟิส
 • ซัคคาร่า
 • อเล็กซานเดรีย

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿69,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ )

สถานที่21.30 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Q  สายการบินอียิปต์แอร์  รหัส MS  (ใช้ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 8)

2

กรุงเทพฯ - ไคโร - อัสวาน

เดินทาง00.55 น.ออกเดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์  เที่ยวบินที่ MS961  มุ่งหน้าตรงสู่ไคโรโดยไม่แวะที่ไหนเลย  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)

สถานที่05.05 น.ถึงสนามบินกรุงไคโร (ตามเวลาท้องถิ่นที่ไคโร  ซึ่งช้ากว่ากรุงเทพฯ 5 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง  

เดินทาง07.00 น.ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS 391 สู่เมืองอัสวาน (ASWAN)

สถานที่08.25 น.ถึงสนามบินเมืองอัสวาน

เดินทางโดยเรือนำท่านลงเรือสำราญ “M/S AMARCO หรือ ระดับเดียวกัน  

อาหาร09.30 น.รับประทานอาหารเช้า  จากนั้นเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย  

13.00 น.รับประทานอาหารกลางวันในเรือสำราญล่องเรือใบเฟลลุกกา ในแม่น้ำไนล์ 

20.30 น.รับประทานอาหารค่ำ  ค้างคืนบนเรือ

3

ล่องเรือสำราญ - คอม ออมโบ - เอ็ดฟู

อาหาร08.00 น.รับประทานอาหารเช้าภายในเรือสำราญ
นำชม วิหารแห่งพิเลย์ (TEMPLE OF PHILAE) สร้างในสมัยราชวงศ์สุดท้ายของอียิปต์โบราณประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้ว  จากนั้นชม  เขื่อนใหญ่แห่งเมืองอัสวาน  และ แหล่งตัดหินแกรนิต
 
อาหาร13.00 น.รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญ
ขึ้นฝั่งชม  วิหารคอม ออมโบ  (THE TEMPLE OF KOM OMBO)  ซึ่งอยู่เหนืออัสวานขึ้นไปประมาณ 50 กิโลเมตร  เป็นศิลปะกรีก-โรมัน ซึ่งชื่นชมกันว่าน่ารักที่สุดในอียิปต์  
ล่องเรือสู่ เมืองเอ็ดฟู (EDFU) เป็นเมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งในสมัยโบราณบนฝั่งซ้ายแม่น้ำไนล์ในอียิปต์ตอนบนที่ยังสมบูรณ์ราวกับเพิ่งสร้างเมื่อวานนี้  เป็นศิลปะแบบเกรโก้ โรมัน   

17.00 น.เชิญดื่มน้ำชาบนดาดฟ้าเรือ  พร้อมชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำไนล์ยามเย็น

อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ พักค้างคืนบนเรือสำราญ  

ที่พัก
พักค้างคืนบนเรือสำราญ “ M/S AMARCO ”

4

เอ็ดฟู - ลักซอร

07.00 น.นำท่านขึ้นฝั่ง  ชม วิหารเอ็ดฟู (TEMPLE OF HORUS OF EDFU) ศึกษาสถาปัตยกรรมและฉากประเพณีความเป็นอยู่  ซึ่งถือกันว่าเป็นประวัติศาสตร์อารยธรรมของอียิปต์ทั้งประเทศทีเดียว และชมการต่อสู้ของเทพเจ้าฮอรัส (HORUS) ซึ่งพุ่งฉมวกปราบเซธ์ (SETH) คือใต้ฝุ่น  

อาหาร08.00 น.รับประทานอาหารเช้าบนเรือสำราญ
 
09.00 น.รือล่องสู่ เมืองลักซอร์ (LUXOR) อันเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า “ฮาเร็มแห่งทักษิณ”  อยู่ทางตอนใต้ของนครธีบส์โบราณ (THEBES) มีโรงแรมและร้านขายของที่ระลึกสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่แห่กันเข้ามาชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่โดยรอบเมือง  มีวิหารเทพอามุน-รา (AMUN-RA)  ซึ่งเป็นใหญ่กว่าเทพทั้งปวงตระหง่านเหมือนเทพพิมานบนสรวงสวรรค์  อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำไนล์  

อาหาร13.00 น.รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญ

17.00 น.เชิญดื่มน้ำชาบนดาดฟ้าเรือ  พร้อมชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำไนล์ยามเย็น
นำท่านชม วิหารแห่งลักซอร์ (TEMPLE OF LUXOR) ที่อเมนโนฟิสที่ 3 โปรดให้สร้างขึ้นใหม่ให้เป็นวิหารหินทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่โตและสูงกว่าเดิม  บนพื้นที่ลาดด้วยแผ่นเงินและเครื่องหอม  ต่อมารามเซสที่ 2 โปรดให้สร้างอุทยานหน้าวิหารอลังการด้วยรูปประติมากรรมที่ทำด้วยหินแกรนิตควอทซ์ไซท์และไซยาไนท์  

อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ 

ที่พัก
พักค้างคืนบนเรือสำราญ “ M/S AMARCO ”

5

ลักซอร์ – ไคโร

อาหาร07.00 น.รับประทานอาหารเช้าบนเรือสำราญ
 
นำท่านชมเมืองลักซอร์ทางฝั่งตะวันตก (WEST BANK)  หุบผากษัตริย์ อันเป็นสุสานที่ใช้ฝังศพ ของฟาโรห์แทบทุกพระองค์ , วิหารฮัทเชปสุท  และ  โคลอสซี่ อ๊อฟ เมมนอน 

อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำชม  วิหารแห่งคาร์นัค (KARNAK TEMPLE)  ซึ่งอยู่ในเขตของธีบส์ บนฝั่งขวาของแม่น้ำไนล์  เป็นวิหารที่ประกอบด้วยอาคารต่างๆ มากมายใหญ่โตที่สุดของอียิปต์  ซึ่งได้รับการปฏิสังขรณ์ต่อเติมจากฟาโรห์หลายราชวงศ์ ตั้งแต่ยุคอาณาจักรกลางจนถึงสมัยโรมันครอง  

เดินทาง18.20 น.เดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS 360 กลับ กรุงไคโร  เมืองหลวงของอียิปต์ปัจจุบัน  เพื่อดูชีวิตความเป็นอยู่ของคนอียิปต์ในวันนี้แล้วมองย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 1,350 ปีมาแล้ว  ตั้งแต่ชาวอาหรับผู้พิชิตอียิปต์ชื่อ “AMRIBN  AL-AS”  สร้างขึ้นนอกเมืองเก่าเมื่อปี ค.ศ.641 เป็นต้นมา  แล้วพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 และ 9  จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า 1,000 ปี  จึงมีโบราณสถานเป็นประจักษ์พยานของความยิ่งใหญ่เหลือให้ชมอยู่มากมาย  แม้ว่าวังเก่า ๆ และซากเมืองจะถูกมิจฉาชีพบุกเอาวัตถุโบราณไปขายให้พิพิธภัณฑสถานต่างๆ ทั่วโลกแล้วก็ตาม  

สถานที่19.30 น.ถึงไคโร  นำท่านเข้าเมือง

อาหาร20.30น.รับประทานอาหารค่ำ 

ที่พัก
STEINGENBERGER DOWNTOWN

6

ไคโร – เมมฟิส – ซัคคาร่า - ไคโร

อาหาร07.00 น.รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
 
เช้า นำท่านเดินทางสู่เมืองเมมฟิส  นำชม เมืองเมมฟิส (MEMPHIS) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ  ศูนย์กลางการปกครองสำคัญแห่งหนึ่ง
(ตั้งอยู่หัวดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำไนล์) ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1  เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่า  มีบทบาทในการรวมอียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื่อ 5,000 กว่าปีมาแล้ว  ก่อนจิ๋นซีฮ่องเต้รวมจีนเกือบ 3,000 ปี  ชม
ปิระมิดแบบขั้นบันได (STEP PYRAMID) อันเป็นปิระมิดแห่งแรกของอียิปต์  ที่เมืองซัคคาร่า (SAKKARA) ห่างจากไคโรไปทางใต้ประมาณ 28 กม.  เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างซากเมืองเก่าเมมฟิสและที่ราบสูงที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสุสานอันสุขสันต์  สำหรับพระมหากษัตริย์กว่า 20 พระองค์  และขุนนางข้าราชบริพารในราชสำนักตลอดจนไพร่ฟ้าประชาชนทั่วไปด้วย  ท่านจะได้ทราบเรื่องราวของปิระมิด  ตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง  การตัดหิน และอื่นๆ อีกนานัปการที่น่าพิศวง

อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำชม มหาปิระมิด แห่งเมืองกีซ่า (PYRAMIDS OF GIZA) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่ลือชื่อของอียิปต์  ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้ว่า  สิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ใครเป็นผู้สร้าง  และก่อสร้างอย่างไร  สันนิษฐานกันได้แต่เพียงว่า  น่าจะมีอายุประมาณ 3,500-4,000 ปีมาแล้ว  และชม สฟิงซ์ (SPHINX) ประติมากรรมขนาดใหญ่  เกิดจากการแกะสลักเนินหินทรายขนาดใหญ่ ที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าปิระมิดเครเฟร (KHAFRE) ขึ้นเป็นรูปกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์  คือมีร่างกายเป็นสิงโต (ตัวผู้) และมีพระพักตร์เป็นฟาโรห์  ซึ่งชาวอียิปต์นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า  

อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย “บัวขาว" 

ที่พัก
STEINGENBERGER DOWNTOWN

7

ไคโร

อาหาร07.00 น.รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
 
09.00 น.นำท่านชม  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์  ซึ่งเก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่ามากมาย  อาทิ  เตียง ชำแหละศพในการทำมัมมี่  ตู้ทำด้วยหินอ่อนสำหรับเก็บอวัยวะภายในในการทำมัมมี่  และที่สำคัญก็คือ ขุมทรัพย์มหาศาลที่ค้นพบในหลุมฝังศพของ “ตุตันคาเมน” อันประมาณค่ามิได้  ไม่ว่าจะเป็นโลงศพทองคำแท้  หน้ากากทองคำ ฯลฯ เพียงแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้ว  

อาหาร13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านชม เมืองเก่าไคโร ชมโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ คอปติค ซึ่งเป็นศาสนาคริสต์เฉพาะตัวของชาวอียิปต์  นำชมถ้ำที่เชื่อกันว่า  ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ของพระเยซู ได้เดินทางลี้ภัยจากการสังหารเด็กทารกทุกคนตามคำสั่งของกษัตริย์แฮรอด  จากเมืองเยรูซาเล็มมาพำนักที่      

อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
STEINGENBERGER DOWNTOWN

8

ไคโร - อเล็กซานเดรีย – ไคโร

อาหาร07.00 น.รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
 
เดินทางโดยรถบัส08.00 น.ออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ALEXANDRIA) เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ในช่วงที่ถูกปกครองโดยชาวกรีก  ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สร้างโดย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ในช่วงปี 332 ก่อนคริสตกาล  เพื่อใช้เป็นเมืองท่าสำคัญในการติดต่อกับเมืองมาซิโดเนียเมืองเกิดของพระองค์  และเป็นเมืองที่พระนางคลีโอพัตราเคยประทับและสิ้นพระชนม์  นำท่านชมสถานที่สำคัญๆ ในเมือง  ชม สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย  (CATACOMBS OF KOM ASH-SHUQQAFA) สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 2 เป็นสุสานประกอบพิธีศพในยุคกรีก-โรมัน  

อาหาร13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน

สถานที่บ่าย ชม หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย  สถานที่รวบรวมหนังสือตำรานานาชนิด  ภายในตกแต่งอย่างงดงามยิ่ง  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับไคโร

อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
STEINGENBERGER DOWNTOWN

9

ไคโร - กรุงเทพ

อาหาร07.00 น.รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

อาหาร13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน

นำชมป้อมปราการสมัยโบราณของซาลาดิน  ที่สร้างอยู่บนเนินเขาชานกรุงไคโร  และชม สุเหร่าโมฮัมเหม็ด อาลี ที่สร้างด้วยหินอ่อนอลาบาสเตอร์ทั้งหลัง  อลังการและสวยงามตามรูปแบบการสร้างสุเหร่าที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก   จากนั้น ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์บาร์ซาร์  เพื่อหาซื้อของฝากทางบ้าน  จากนั้นนำชม สุสานทหารนิรนาม ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักชั่วกาลนานของทหารอียิปต์ที่เสียชีวิตในสงครามกับอิสราเอล และเป็นสุสานของอดีตประธานาธิบดีอัลวา ซาดัด ที่เสียชีวิตด้วยฝีมือทหารองค์รักษ์ของเขาเองขณะที่กำลังตรวจพลสวนสนาม  

อาหาร18.30 น.รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน  

เดินทาง22.45 น.ออกเดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS960   ........ลาก่อนอียิปต์  คงได้พบกันใหม่ 

10

กรุงเทพ

สถานที่12.35 น.ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ  และความประทับใจ

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
โปรดสอบถาม

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

ชั้นธุรกิจ เพิ่มเริ่มต้นที่      55,000  บาท (ขึ้นอยู่กับวันที่จอง)
 อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ท่านละ 69,900 บาท  (พักห้องละ 2 ท่าน) 
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  9,000 บาท  
 
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ไคโร-กรุงเทพ   โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ชั้นธรรมดา
ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  ชั้นธรรมดา
ค่าที่พักในโรงแรม 4 ดาว 4 คืน และเรือสำราญ 5 ดาว 3  คืน
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวในอียิปต์ตลอดการเดินทาง
ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุในโปรแกรม
ค่าวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์  
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ค่ามัคคุเทศก์บรรยายชมตลอดการเดินทาง
ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริการทุกคน เช่น ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ  เจ้าหน้าที่เรือ และ คนขับรถม้า  
ค่าพนักงานขนกระเป๋าทั้งในสนามบิน และ โรงแรม
 
อัตรานี้ไม่รวม 
ค่าหนังสือเดินทาง 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ 
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า 
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 
หมายเหตุ เนื่องจากรายการข้างต้นเป็นรายการที่เสนอขายตลอดปี  บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น  การเปลี่ยนแปลงตารางการบินภายในประเทศนั้นๆ  หรือบังเอิญตรงกับวันหยุดเทศกาลประจำปี  หรือเนื่องจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง  จนทำให้ไม่สามารถดำเนินไปตามรายการข้างต้นได้  ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าเข้าชมตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน  หรือจัดโปรแกรมอื่นทดแทนตามความเหมาะสม  ทั้งนี้จะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ  
 
*** ในกรณีที่เกิดการล่าช้า หรือ ยกเลิกเที่ยวบินตามโปรแกรม จนทำให้โปรแกรมการท่องเที่ยวต้องเสียหายไป หรือ ขาดหายไปบางส่วน  เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการจัดการของบริษัทฯ  บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าวได้***
 
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าอียิปต์  
1. หนังสือเดินทาง มีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า   ถ่ายรูปชัดๆเต็มๆเฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย  ส่งเข้ามาทางไลน์ หรือ อีเมล์

เงื่อนไขการจอง
1. ชำระค่าเดินทางทั้งหมดทันที ภายในหลังจากการจอง 3 วัน  (ชำระก่อนได้ที่นั่งก่อน)
 • แอมป์
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • เตย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • บาส
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • อาย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • มิก
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • สน
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • ซาร่า
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ในประเทศ