Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900

เว็ปไซต์ผู้จัดงานกวางเจาเทรดแฟร์

เว็ปไซต์หลักของกวางเจาเทรดแฟร์ http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx  รวมข้อมูลต่างๆ เช่น วันจัดการของแต่ละเฟส สินค้าที่นำมาแสดง ผังงาน อาหาร หรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงอีกด้วย ค้นหาบทความ

ทัวร์แนะนำ

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • แอมป์
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • เตย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัศ
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • 084-772-0110
 • 02-374-1300 ต่อ 333
 • Line ID : edctravel1
 • แนน
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • มิก
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • ซาร่า
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ในประเทศ