Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900

การทำบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์


ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ (E-invitation Card) : สำหรับผู้ที่ไม่จำเป็นต้องนำบัตรเข้างาน ไปประกอบการยื่นขอวีซ่า สามารถสมัครกับระบบ BEST (Buyer E-Service Tool) ในเว็บไซต์ของ ผู้จัดงาน www.cantonfair.org.cn หลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้รับ Username และ Password กลับมาภายใน 1 สัปดาห์ จากนั้นก็เพียงแค่กลับเข้าสู่ระบบไป Download บัตรเข้าชมงาน มาพิมพ์ใส่กระดาษก็ใช้ได้ บัตรชนิดนี้สามารถถ่ายสำเนาแล้วใช้ร่วมกันกับคนอื่นในคณะที่มาจากองค์กรหรือบริษัทเดียวกันได้

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพื่อขอบัตรเข้างานแบบเป็นทางการ (Paper Invitation Card) : เป็นบัตรแบบกระดาษการ์ดทั่วไป ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่า วิธีการนี้เหมือนกับตอนขอ E-card คือต้องเข้าไปสมัครทางเว็บไซต์ แล้วทางผู้จัดงานจะส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้ลงทะเบียน บัตร 1 ใบสามารถใช้ร่วมกันได้เพียง 3 คนภายในองค์กร หรือบริษัทฯ เดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถใช้ฉบับที่ถ่ายสำเนาได้

* การสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งสองวิธีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนด้วยตนเองที่หน้างาน : ในบริเวณรอบๆ ศูนย์แสดงสินค้า เช่น โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า จะมี จุดลงทะเบียน ที่จัดไว้ให้หลายจุด แต่วิธีนี้ค่อนข้างเสียเวลา เพราะต้องไปแย่งกับคนนับพันในวันงาน ซึ่ง เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างเวลา 09.30 – 15.30 น. เท่านั้น รวมถึงต้องเสียเงินค่าเข้า 200 หยวน สำหรับ คนที่ลงทะเบียนแบบนี้อย่าลืมนำพาสปอร์ตไปด้วย เพราะต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนหน้างาน

เว็บไซต์ผู้จัดงานกวางเจาเทรดแฟร์ : www.cantonfair.org.cn

แต่เมื่อท่านได้ซื้อทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์กับ WORK AND TRAVEL ขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ทาง WORK AND TRAVEL  จะเป็นฝ่ายดำเนินการให้ทั้งหมด โดย WORK AND TRAVEL  จะมีเจ้าหน้าที่ไปทำบัตรเข้างาน ให้ล่วงหน้า และจะแจกให้ท่านก่อนเข้างาน หรือแจกที่โรงแรมก่อนเข้างาน 1 วัน
 
 

ค้นหาบทความ

 • แอมป์
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • เตย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัศ
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • 084-772-0110
 • 02-374-1300 ต่อ 333
 • Line ID : edctravel1
 • แนน
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • มิก
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • ซาร่า
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ในประเทศ