Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900

กวางเจาเทรดแฟร์ 127 สินค้าที่จัดแสดงแต่ละเฟส

กวางเจาเทรดแฟร์ ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2500 หลังจากนั้นได้จัดเป็นประจำเรื่อยมา โดยจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เฟส เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ
• ครั้งแรกของปี จัดขึ้นในช่วง กลางเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม 
• ครั้งที่สองของปี จัดขึ้นในช่วง เดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน
ปัจจุบันงานกวางเจาเทรดแฟร์ได้จัดมาถึงครั้งที่ 127  ซึ่งสินค้าที่จัดแสดงในแต่ละเฟส มีดังนี้
 


Phase 1 วันที่ 15-19 เมษายน 2563
• เครื่องใช้ไฟฟ้า • อุปกรณ์สื่อสาร • อิเล็กทรอนิกส์ • ยานยนต์ • อะไหล่ยนต์
• โลหะภัณฑ์ • เครื่องมือ • เครื่องจักรกล • เครื่องจักรก่อสร้าง • วัสดุก่อสร้าง
• วัสดุตกแต่ง • เคมีภัณฑ์ต่างๆ • สารตั้งต้น • แร่ธาตุ • สารประกอบ
• อุปกรณ์ให้แสงสว่าง • ระบบควบคุมอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 

Phase 2 วันที่ 23-27 เมษายน 2563

• ของขวัญ • ของฝาก • ของเล่นเด็ก • ของพื้นเมือง • สินค้าอุปโภค
• ของใช้ภายในบ้าน • ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ • อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน • ของประดับสวน • เครื่องแก้ว
• งานไม้ • งานกระจก • ผลิตภัณฑ์จากหิน • เฟอร์นิเจอร์  Phase 3 วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563

• รองเท้า • เครื่องประดับ • อุปกรณ์ทางการแพทย์ • ยารักษาโรค • วัสดุสำนักงาน
• สิ่งทอ • เครื่องแต่งกาย • สินค้าเพื่อการนันทนาการอื่นๆ • อาหาร • อาหารสำเร็จรูป

 

ค้นหาบทความ

 • แอมป์
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • เตย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัศ
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • 084-772-0110
 • 02-374-1300 ต่อ 333
 • Line ID : edctravel1
 • แนน
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • มิก
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • ซาร่า
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ในประเทศ