Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
 • WAT
 • WAT
 • WAT

Work And Travel Co., Ltd.

บริษัท เวิร์ค แอนด์ ทราเวิล จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ดำเนินกิจการ พานักศึกษาไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการตั๋วเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับกลุ่มนักศึกษาไทย

ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายกิจการในส่วนของทัวร์ต่างประเทศ โดยเน้นเส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย อาทิ ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, สิงคโปร์, เวียดนาม, พม่า รวมทั้งทัวร์เรือสำราญ และทัวร์เส้นทางไกล อื่นๆ ได้แก่ ทัวร์ยุโรป, ทัวร์อเมริกา-แคนนาดา, ทัวร์ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น ในรูปแบบทัวร์ร่วมคณะ (Collective Tour) และทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ (Incentive Tour)

ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจ ใช้บริการกับบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

ธุรกิจหลักของบริษัท

 • บริการทัวร์ร่วมคณะ
 • บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ
 • บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน
 • บริการรับจองรถรับส่งจากสนามบิน สู่โรงแรมที่พัก ในต่างประเทศ
 • บริการรับจองโรงแรมในต่างประเทศ
 • บริการแพคเกจทัวร์ต่างประเทศ

ข้อมูลบริษัท

 • ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ชำระเต็มมูลค่า
 • ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105550087188 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105550087188
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07738 จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 • โทรศัพท์ : 02-374-2400
 • โทรสาร : 02-735-4040
 • เว็บไซต์ : www.workandtravel.co.th
 • เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดบริการ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
  • วันเสาร์ เปิดบริการ 8.30 น. - 14.00 น.

แผนที่บริษัท เวิร์ค แอนด์ ทราเวิล จำกัด

 • แอมป์
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • เตย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัศ
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • 084-772-0110
 • 02-374-1300 ต่อ 333
 • Line ID : edctravel1
 • แนน
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • มิก
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • ซาร่า
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ในประเทศ