Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT170852

ทัวร์เกาหลี TRENDY SUMMER 2 5 วัน 3 คืน โดยจิน แอร์[LJ]


กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) หมู่บ้านเทพนิยาย - ไชน่าทาวน์ – ถ้ำควางเมียง – สวนสนุก EVERLAND รวมบัตร ASAN RAIL BIKE –  ถนน GOKGYOCHON อุโมงค์แปะก๊วย – หอคอย GREEN TOWER – LAKE PARK – FIRST VILLAGE – BLUE CRYTAL VILLAGE COSMETIC SHOP – ศูนย์โสมรัฐบาล – น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนกำแพงหินสายโรแมนติก - BLUE HOUSE – สวนสาธารณะเซจงโน – DUTY FREE – ช็อปปิ้งเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก – ศูนย์พลอยอเมทิส – SUPER MARKET

Highlight

 • ทัวร์เกาหลี
 • หมู่บ้านเทพนิยาย
 • ไชน่าทาวน์
 • ถ้ำควางเมียง
 • สวนสนุก EVERLAND
 • ASAN RAIL BIKE
 • ถนน GOKGYOCHON
 • พระราชวังถ็อกซูกุง
 • BLUE HOUSE
 • ช็อปปิ้งเมียงดง
 • SUPER MARKET

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿14,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม
฿15,900 โปรดสอบถาม
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560
฿16,900 โปรดสอบถาม
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560
฿17,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

สถานที่21.30คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 2) โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

2

หมู่บ้านเทพนิยาย - ไชน่าทาวน์ – ถ้ำควางเมียง – สวนสนุก EVERLAND รวมบัตร

เดินทาง01.05บินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ 002 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**

เดินทาง08.25เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ DONGWHA MAEUNL ได้ถูกเนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บ้านที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย โดยนำนิยายที่ทุกท่านคุ้นเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บ้านแห่งนี้ เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพได้เกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  อินชอนไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีนที่ถือกำเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็นพื้นที่สำคัญในการขนส่งและค้าขายสินค้าจากประเทศจีน สำหรับปัจจุบันนี้ชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยู่เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก แต่กลิ่นไอและการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนยังคงมีให้เห็น รวมไปถึงการได้มีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีให้เลือกสรรหลายร้านที่อินขอนไชน่าทาวน์แห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณท์ถ้ำควังเมียง เป็นเหมืองถ่านหินเก่าในสมัยที่เกาหลีอยู่ใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น ซึ่งถูกนำมารีโนเวทใหม่เมื่อปี 2011 ให้เป็นพิพิธภัณท์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยมีการสร้างทางเดินในถ้ำใหม่โดยประดับประดาไปด้วยแสงไฟ หลากหลายสี สวยงาม มีน้ำตกภายในถ้ำ รวมทั้งห้องโถงสำหรับการแสดงดนตรี ที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เพราะนั่งชมกันในถ้ำด้วย  ทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองด้วย

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันกับบัตรFREE PASS ที่ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง พบกับเครื่องเล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้เป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี นอกจากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ และได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารหมีที่ทุกท่านไม่ควรพลาด

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ 

**มีบริการแช่น้ำแร่หากลูกค้าสนใจมีค่าใช้จ่าย 8,000 วอน**

ที่พัก
ASAN ONCHON HOTEL หรือเทียบเท่า
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

3

ASAN RAIL BIKE – ถนน GOKGYOCHON อุโมงค์แปะก๊วย – หอคอย GREEN TOWER – LAKE PARK – FIRST VILLAGE – BLUE CRYTAL VILLAGE

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ปั่นเรียวไบท์ Asan Rail Bike ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ ปั่นเรียวไบท์ บนทางรถไฟสายเก่าของเมืองอันซาน มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นหนึ่งกิจกรรมที่นิยมของชาวเกาหลี ให้ท่านได้สัมผัสวิว ทิวทัศน์ธรรมชาติของเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นแปลงเกษตร ทุ่งนา ไร่สวนต่างๆ ที่ห้อมล้อมไปด้วยภูเขามากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนน GOKGYOCHON อุโมงค์แปะก๊วย ถนนสายนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายโรแมนติกอีกแห่งหนึ่งของเกาหลีก็ว่าได้ เป็นถนนเลียบคลองเคียวกีชอน บริเวณริมคลองจะเต็มไปด้วยต้น GINKGO หรือต้นแปะก๊วย ที่จะพบว่าในช่วงฤดูร้อนจะเป็นสีเขียวชะอุ่มเปลี่ยนสีเป็นสีทองเหลืออร่ามไปทั่วบริเวณในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนำท่านเดินทางสู่ หอคอย GREEN TOWER หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำรันนิ่งแมน บริเวณนี้เป็นสถานที่ของโรงงานกำจัดขยะที่ได้สร้างขึ้นมา เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ขยะที่ถูกเผาจะส่งควันออกมาในปริมาณที่น้อยที่สุดในแต่ละวัน GREEN TOWER มีความสูง 150 เมตร ให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพโดยรอบ 360 องศาทั่วทั้งเมืองอาซานโดยมองลง และตื่นตาตื่นใจกับการมองทิวทัศน์เมืองอาซานผ่านพลาสติกใสชนิดแข็งทนทานพิเศษลงไปยังพื้นดิน

อาหารกลางวันรบประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่ Sinjeongho Tourist Park  สวนสาธารณะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายรวมทั้งสวนดอกไม้ สวนประติมากรรม สถานที่สำหรับเยาวชนและรูปปั้น Admiral Lee Sun-shin อุทยานทางนิเวศวิทยาที่ทางเข้าสวนของนักท่องเที่ยวมีที่ตั้งของพืชหลากหลายชนิดเช่นต้นสนและต้น Azalea ในขณะที่สวนประติมากรรมดึงดูดผู้เข้าชมในช่วงฤดูหนาวด้วยประติมากรรมน้ำแข็งขนาดใหญ่กว้าง ทะเลสาบ Sinjeongho ตั้งอยู่ด้านหน้าของสวนท่องเที่ยวเป็นจุดตกปลาที่เป็นที่นิยมตลอดทั้งปีและผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินกับการนั่งเรือสบาย ๆ บนเรือยนต์หรือเรือสำราญนำท่านเดินทางสู่ FIRST VILLAGE อาณาจักรแห่งการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังเกาหลี สนุกสนานกับการจับจ่ายช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เกาหลีคุณภาพที่เอามาลดราคากันตลอดทั้งปี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน BLUE CRYTAL VILLAGE สถานที่ท่องเที่ยวที่มีธีมแบบเมดิเตอร์เรเนียนพร้อมร้านกาแฟช้อปปิ้งงานฝีมือและบรรยากาศสบาย ๆ

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ 

**มีบริการแช่น้ำแร่หากลูกค้าสนใจมีค่าใช้จ่าย 8,000 วอน**

ที่พัก
ASAN ONCHON HOTEL หรือเทียบเท่า

4

COSMETIC SHOP – ศูนย์โสมรัฐบาล – น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง– ถนนกำแพงหินสายโรแมนติก - BLUE HOUSE – สวนสาธารณะเซจงโน – DUTY FREE – ช็อปปิ้งเมียงดง

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO 
ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายหรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้นนำท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 
จากนั้นนำท่านชม พระราชวังถ็อกซูกุง ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองของกรุงโซล เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี ซึ่งเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก และให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศของ ถนนกำแพงหินสายโรแมนติก มีระยะทางยาว 900 เมตร เป็นผนังหินของพระราชวังถ็อกซูกุง เดิมเคยเป็นผนังหินแห่งแรกในเกาหลีที่สร้างให้ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัยของผู้คนกับสิ่งแวดล้อมไว้ร่วมกันอย่างลงตัว ระหว่างทางเต็มไปด้วยต้นไม้กว่า 130 ต้น และมีม้านั่งอีก 20 ที่ บรรยากาศที่ร่มรื่นและโรแมนติกเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีประมาณเดือนพฤศจิกายน ใบแปะก๊วยจะพร้อมใจกันเปลี่ยนเป็นสีส้มเหลือง ยาวตลอดแนวกำแพง ทำให้เป็นหนึ่งในถนนเส้นที่มีเสน่ห์ที่สุดเขาโซล 

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี หรือ บลูเฮาส์ จากนั้นนำท่านชมสวนสาธารณะเซจงโน ตั้งอยู่ติดกับศูนย์ศิลปะการแสดงเซจอง ภายในสวนสาธารณะเต็มไปด้วยม้านั่งไม้สำหรับผู้คนที่มานั่งพักผ่อน น้ำพุ เวทีกลางแจ้งทรงกลม และรูปปั้นต่างๆ ในช่วงเที่ยงของวันธรรมดาจะเต็มไปด้วยพนักงานที่ทำงานอยู่ในอาคารสำนักงานใกล้เคียงมาพักกลางวัน ส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์มักใช้เป็นสถานที่สำหรับงานแต่งงานกลางแจ้ง จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช็อปปิ้งปลอดภาษี DUTY  FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม  มากมาย อาทินาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอาง,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี้โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนมเช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี้  และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่อย 

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ 

ที่พัก
GALAXY HOTEL / HAEDAMCHE STAY / BENIKIA SEOULหรือเทียบเท่า
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

5

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก – ศูนย์พลอยอเมทิส – SUPER MARKET

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยาจากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทำสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ายที่ใหม่ทุกวันให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อเพื่อ  ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทับใจ นำมาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง, สาหร่ายย่าง 

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อ อเมทิส เป็นหินที่มีพลังในการบำบัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค สามารถปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ได้ โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงเข้ม มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหูและสร้อย และนิยมใช้ในการแก้ไขฮวงจุ้ยที่ไม่ดีภายในบ้านด้วย

เดินทาง19.55เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ001 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

สถานที่23.35ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 ฿16,900 จอง
22 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560 ฿16,900 จอง
23 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560 ฿16,900 จอง
24 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560 ฿16,900 จอง
25 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 ฿17,900 จอง
26 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560 ฿17,900 จอง
27 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 ฿17,900 จอง
28 ต.ค. 2560 - 1 พ.ย. 2560 ฿16,900 จอง
29 ต.ค. 2560 - 2 พ.ย. 2560 ฿16,900 จอง
30 ต.ค. 2560 - 3 พ.ย. 2560 ฿16,900 จอง
31 ต.ค. 2560 - 4 พ.ย. 2560 ฿16,900 จอง
1 พ.ย. 2560 - 5 พ.ย. 2560 ฿17,900 จอง
2 พ.ย. 2560 - 6 พ.ย. 2560 ฿17,900 จอง
3 พ.ย. 2560 - 7 พ.ย. 2560 ฿17,900 จอง
4 พ.ย. 2560 - 8 พ.ย. 2560 ฿16,900 จอง
5 พ.ย. 2560 - 9 พ.ย. 2560 ฿16,900 จอง
6 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560 ฿16,900 จอง
7 พ.ย. 2560 - 11 พ.ย. 2560 ฿16,900 จอง
8 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560 ฿17,900 จอง
9 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560 ฿17,900 จอง
10 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560 ฿17,900 จอง
11 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560 ฿16,900 จอง
12 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560 ฿16,900 จอง
13 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 ฿16,900 จอง
14 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560 ฿16,900 จอง
15 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560 ฿17,900 จอง
16 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560 ฿17,900 จอง
17 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560 ฿17,900 จอง
18 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560 ฿16,900 จอง
19 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560 ฿16,900 จอง
20 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560 ฿16,900 จอง
21 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560 ฿16,900 จอง
22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560 ฿17,900 จอง
23 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560 ฿17,900 จอง
24 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560 ฿17,900 จอง
25 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560 ฿16,900 จอง
26 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 ฿16,900 จอง

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง - การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสีย   อวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท - การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 500,000  บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 40,000 วอน หรือ 1,200 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
 • 1. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ
 • ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือชำระทั้งหมด 
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
การยกเลิก
 • การยกเลิกไม่คืนค่ามัดจำทุกกรณี
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า  15 ท่าน(ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง 
 • เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า) 
 • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น