Work And Travel Logo

ทัวร์ฮ่องกง 20 ทัวร์

HONGKONG TOUR/ทัวร์ฮ่องกง

Work and Travel บริการทัวร์คุณภาพ พร้อมพาท่านเดินทางสู่เกาะมหัศจรรย์ ที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน สัมผัสดินแดนแห่งแหล่งช้อปปิ้งและคาสิโน ชมวิวเกาะฮ่องกง พระราชวังสำคัญ ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพของชาวฮ่องกง หรือจะเลือกสนุกไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ความหลากหลายนี้เอง จึงทำให้ฮ่องกงเป็นเกาะที่มีเสน่ห์พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้นิยมไปเที่ยวเป็นอย่างมาก พร้อมให้บริการการเดินทางแบบทัวร์ร่วมคณะ (Collective Tour) เพียงท่านเดียวก็ไป รวมทั้งกรุ๊ปเหมาพิเศษ (Incentive Tour) ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ขอขอบพระคุณลูกค้าที่เลือกใช้บริการทัวร์ฮ่องกง กับ www.workandtravel.co.th ด้วยดีมาตลอด ท่านลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-374-2400-1 หรือผ่านช่องทางไลน์ได้ที่ @workandtravel บริการด้วยใจพร้อมรับใช้คุณลูกค้าทุกท่าน